ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Pro páťáky proběhla beseda „Bezpečně na internetu“

V rámci projektu „Není to v Háji“ proběhla v páťé třídě beseda na téma „Bezpečně na internetu”. Beseda připravená Centrem pro inkluzi byla zaměřena především na kyberšikanu a na to, jak se žáci mají chovat na internetu, sociálních sítích. Akce se zúčastnila krom žáků i třídní učitelka, aby mohla na toto téma navazovat v další výuce.

Mgr. Suchánek a Mgr. Loňková