ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Přímá a jasná podpora školské inkluze (ve spolupráci se Slezskou univerzitou)

Od začátku šk. roku 2017/2018 spolupracuje naše škole se Slezskou univerzitou v Opavě na realizaci projektu univerzity s názvem Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí. Díky této spolupráci Slezská univerzita financuje pro naše žáky kroužek na podporu matematické gramotnosti pro žáky 1. stupně (pod vedením Mgr. Táni Zavacké) a doučování žáků 6. ročníku, které zajišťuje Mgr. Sylva Ludvíková. Tyto aktivity budou pro naše žáky probíhat po celý školní rok.