ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Mikroprojekt Škola škole – Pokračování a rozšiřování možností přeshraniční spolupráce (2013-2014)

V průběhu školního roku 2012/13 se nám podařilo získat dotaci z Fondu mikroprojektů, jehož správce je Region Bílé Karpaty. Celkový rozpočet projektu činil 13 860,70 EUR (informace dle žádosti o dotaci), počítá přibližně s 15% spoluúčastí, kterou jsme byli schopni pokrýt díky dotaci zřizovatele. Mikroprojekt byl ukončen v lednu 2014.

Tento mikroprojekt navazuje na předcházející spolupráci se ZŠ Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačích a dal si za úkol rozvíjet vztahy a zkušenosti žáků a učitelů našich škol.
Během letních prázdnin 2013 uspořádali Letní dětský tábor, kterého se zúčastnilo 20 žáků ze školy z Liptovských Sliačů a 20 žáků z Háje. Během tohoto tábora měli žáci možnost vyzkoušet ve sportovních soutěžích nové sportovní vybavení, které bylo v rámci dotace do školy zakoupeno, ale také se zúčastnili mnoha her a společenských soutěží, při kterých navázali mnohá (přeshraniční) přátelství.

Součástí tohoto tábora byl také celodenní výlet na Lysou horu a návštěva nákupního centra Karolína v Ostravě. O celý program tábora se starali kantoři naší školy a povedlo se jim najít velmi atraktivní výplně volného času dětí a zpestřit jim tak prázdninový týden.

I přes nabitý program se dostal čas na relaxaci ve formě návštěvy aquacentra v Kravařích.

Při pokračování spolupráce ve šk. roce 2013/2014 došlo na víkendové návštěvy obou škol. Těchto návštěv se účastnilo vždy 40 žáků a 5 učitelů spolupracujících institucí.

Žáci a učitelé Základní školy Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačích navštívili 4 – 5. 10. 2013 Základní školu v Háji ve Slezsku. Žáci během pátečního dopoledne navštívili výuku některých předmětů a prohlédli si školu. Odpoledne bylo přichystáno sportovní soutěžení v kopané a softbalu. Večer se uskutečnila diskotéka. V rámci tohoto programu probíhalo hodnocení aktivity samotnými účastníky. V sobotu se účastníci jak českého, tak slovenského partnera prošli okolím Háje ve Slezsku a celý program byl zakončen návštěvou města Opavy.

Během listopadu 2013 pak navštívili Základní školu Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačích žáci a učitelé naší školy.  Obdobně jsme během pátečního dopoledne navštívili výuku některých předmětů a prohlédli si školu. Odpoledne bylo přichystáno sportovní soutěžení ve florbalu, vybíjené a volejbalu. Večer se uskutečnila společná taneční zábava. V sobotu 23. 11. 2013 se všichni účastníci setkání prošli okolím Liptovských Sliačů a celý program byl zakončen prohlídkou Liptovského Mikuláše.