ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Doučování žáků škol

Doučování žáků probíhá za podpory dotačního programu a reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Cílem realizace je zmírnění dopadů přerušení prezenční výuky na žáky ohrožené školním neúspěchem.