ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Čtenářské školy

 

 

 

 

Akci čtenářské školy odborně garantuje čtenářský tým projektu Pomáháme školám k úspěchu a organizačně a finančně ho zabezpečuje o.p.s. Pomáháme školám k úspěchu na základě zadání i financování od rodinné nadace Renáty a Petra Kellnerových The Kellner Family Foundation.

Posláním projektu Pomáháme školám k úspěchu je podporovat zapojené veřejné základní školy tak, aby se v nich každý žák mohl učit naplno a s radostí. Učit se naplno a s radostí se lépe daří těm, kteří dobře čtou. Lépe číst a psát znamená úspěšněji se domlouvat. Lépe číst znamená lépe se učit.V akci čtenářské školy chce projekt Pomáháme školám k úspěchu nabízet své know how v oblasti čtenářské gramotnosti kolegům z dalších škol.

Účinnou cestou učení učitelů jsou rozmanité formy vzájemného učení. Jsou různě náročné a také různě efektivní a prolínají se. Například jde o sdílení zkušeností v malých nebo větších skupinách v rámci školy i napříč školami. V rámci tohoto sdílení zkušeností se čtenářstvím vysílá škola své pedagogy na různá setkání škol, zapojených do tohoto projektu. Mezi další formy učení se v projektu patří otevřené hodiny s následným rozborem či mentorská kolegiální podpora. Mentorkou pro naši školu se stala Mgr. Leona Machúrová, lektorka čtenářské gramotnosti, speciální pedagožka a pedagogická konzultantka.

Mezi formy podpory, které práce s mentorem může naší škole přinést, spadá např. tematické konzultace s učiteli na vybraná pedagogická témata, rozhovory nad konkrétními materiály z hodin, návštěva entora ve výuce atd. Škola také vytvořila interní čtenářský tým, který se na pravidelných setkáních s mentorem zaměřuje na podporu rozvoje čtenářství na anší škole.