ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Nebuď tyran, buď kámoš! Don’t be a bully, be buddy! (Erasmus+)


Projekt je finančně podpořen v rámci programu Erasmus+. Žádost o dotaci podával francouzský koordinátor, proto je název projektu původně ve francouštině: Ne soit pas soumis, soyons amis. Anglický název je pak Don’t be a bully, be buddy! V češtině jsme název přeložili jako Nebuď tyran, buď kámoš!

Napříč Evropou je silným tématem šikana a její přítomnost na školách všech typů. Realizací našeho projektu chceme zvýšit povědomí o tomto problému a zejména o sikaně na internetu.

Projektu se zúčastní celkem 6 škol: Koordinátor projektu je OGEC Notre Dame Langueux z Francie, partnery jsou Osnovna skola Pantovcak z Chorvatska, 7o Dimotiko Sxoleio Keratsiniou
z Řecka, Scoil Fhursa z Irska, naše základní škola z Háje ve Slezsku a Mansikkamäen koulu z Finska.

Hlavním předmětem projektu je sdílení zkušeností ze zmíněné oblasti. Chceme cílit na to, abychom pozitivními cestami zlepšovali klima v našich školách, pracovali na spolupráci žáků a zvyšovali úroveň tolerance, zejména tolerance pro to být odlišný tak, aby každý žák ve škole mohl být sám sebou.
Přestože hlavní aktivitou projektu jsou výměny zkušenosti učitelů, aktivity jsou cíleny také na žáky, aby byl dopad do školního života co největší.

V průběhu 2 let, kdy má projekt trvat, jsou aktivity na všech účastnických školách zaměřeny na tyto oblasti:

  1. Co je to šikana? Práce studentů na identifikování prvků šikany.
  2. Já respektuju tebe, ty respektuješ mě, respektujeme se navzájem. Vytváření společné knihy.
  3. Práva a povinnosti. Vytvoření jakési charty práv a povinností evropského občana.
  4. Spolupracujte, abyste se navzájem lépe poznali a respektovali. Vytvoření manuálu kooperativních outdoorových aktivit.
  5. Jednat proti konfliktům. Vytváření animovaných klipů s pravidly jak předcházet konfliktům.
  6. Kyberšikana se týká každého! Vytváření situací, se kterými se žáci mohou na internetu setkat.

Přesah tohoto projektu je právě ve spolupráci s učiteli a žáky z mnoha evropských škol, vzájemným sdílením a spoluprací se můžeme vzájemně podporovat v tématu, které se nás dotýká všech.

Mobility v rámci tohoto projektu byly naplánovány rovnoměrně v průběhu 2 let trvání projektu a jsou naplánovány v četnosti jeden výjezd na každou partnerskou školu (celkem se jedná o 6 mobilit z nichž jedna proběhne u nás). Vzhledem k omezením díky COVID-19 budeme průběžně vyhodnocovat, kdy je možné dané mobility uskutečnit (ve hře jistě bude také to, zda Evropská komise povolí prodloužení délky projektu). V současné době se počítá s možnosti prvního výjezdu v první čtvrtině roku 2021, ale bude záležet na aktuálních opatřeních. Aktivity, které bude možné realizovat on-line, budou (i na doporučení národních agentur) realizovány touto cestou.