ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Digitálně a lépe

Projektový záměr řeší zkvalitnění výuky na naší škole a byl podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt podporuje rozvoj klíčových kompetencí zaměřených především na práci s digitálními technologiemi, dále také rozvoj cizích jazyků, přírodních věd a technických a řemeslných kompetencí. V rámci projektu bude řešeno vybavení dvou odborných učeben ICT a souvisejících prostor kabinetu ICT v podkroví školy, a to nábytkem a ICT technikou. Dojde také k vylepšení vnitřní konektivity školy a k venkovní úpravě zeleně.
________________________________________________________
Realizací projektu Digitálně a lépe, reg. Č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005617 došlo ke zkvalitnění výuky na ZŠ Háj ve Slezsku. Podpořili jsme rozvoj klíčových kompetencích, konkrétně: práci s digitálními technologiemi, rozvoj cizích jazyků a přírodních věd. V rámci projektu bylo zajištěno vybavení dvou odborných učeben ICT a souvisejících prostor kabinetu ICT, a to nábytkem a ICT technikou. Došlo také k vylepšení vnitřní konektivity školy a k úpravě zeleně před budovou školy.
Prostřednictvím projektu byly dosaženy tyto změny:
–  modernizace vybavení dvou odborných učeben a kabinetu, zlepšení konektivity školy a úprava zeleně před budovou školy,
– zvýšení kvality výuky předmětů spojených s vybranými klíčovými kompetencemi,
– zvýšení motivace žáků/kyň ke vzdělávání v oblasti zvolených klíčových kompetencí,
– zlepšení pracovních podmínek pedagogů vyučujících předměty související s klíčovými kompetencemi,
– podpora budoucí uplatnitelnosti našich žáků/kyň na trhu práce,
– vytvoření místa odpočinku a relaxace na prostranství před budovou školy,
– zvýšení kvality veřejných služeb, konkrétně služeb základní školy, v sociálně vyloučené lokalitě.