ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Háj do Evropy (2015)

V rámci tohoto projektu se nám podařilo získat dotaci na 4 druhy aktivit. Na podporu čtenářství jsme vybavili školní knihovnu, a to 200 ks nových knih. Díky tomu proběhly ve 2. – 5. třídě tzv. čtenářské dílny-hodiny specializované na čtení s porozuměním. V každé třídě proběhlo celkem 10 hodin a po zhodnocení projektu jsme naplánovali  podobné čtenářské dílny i pro další školní rok.

Další aktivitou byl 14-denní jazykový kurz ve skotském Edinburghu, kterého se zúčastnily 3 učitelky angličtiny. Náplní kurzu bylo zdokonalování jazykových dovedností a poznávání historie a kultury Skotska.

Třetí část byla zaměřena na tzv. stínování (shadowing) pro vedení školy v zahraničních školách. Celkem se jednalo o 3 týdenní stáže na Maltě, v Nizozemsku a v Norsku. Stáže byly postupně zaměřeny na vedení vzdělávání v oblastech cizích jazyků, matematiky, technických předmětů, přírodovědných předmětů a také na vedení výuky se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (v Norsku), na motivaci a hodnocení žáků a učitelů.

Nejvýznamnější částí projektu byl týdenní jazykově
vzdělávací pobyt ve Velké Británii pro 40 žáků naší š
koly. V rámci tohoto pobytu navštívili žáci postupně Lancast
er, Liverpool, Manchester a Londýn.

 

V každém městě jsme se snažili žákům představit nejvýznamnější památky navštíveného regionu. V Lancasteru jsme navštívili místní ollege, naši žáci měli možnost se zúčastnit výuky, programu, který si pro ně připravili jejich angličtí kamarádi. Prohlédli si také školu a místní centrum města s historickým hradem. V Liverpoolu a v Manchesteru jsme navštívili vždy centrum města a jedno z významných muzeí, v Londýně jsme zorganizovali vyhlídkovou tour městem. Výuka tedy probíhala přímo v muzeích a reáliích anglických měst.

Jazykový kurz přispěl k větší motivaci při osvojování cizích jazyků a i v budoucnu se budeme snažit
realizovat obdobnou výuku.