ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Věda pro život (2014-2015)

V rámci tohoto projektu se nám podařilo získat dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Cílem projektu bylo zlepšení podmínek a zkvalitnění výuky předmětů přírodopisu a zeměpisu ZŠ Háj ve Slezsku, a to prostřednictvím modernizace odborné učebny pořízením nábytku a učebních pomůcek.

Cíl projektu byl splněn, 26. června 2015 jsme za přítomnosti zástupců obce slavnostně otevřeli novou učebnu za účasti veřejnosti. Stejný den dopoledne proběhl odborný program, kterého se zúčastnili také žáci škol z Velké Polomi a Štítiny. Od školního roku 2015/2016 žáci školy tuto učebnu využívají nejen při vyučování přírodopisu a zeměpisu, ale také v rámci zájmových útvarů, kroužků, které se těchto předmětů týkají, apod. Tablety iPad, které škola pro žáky v rámci tohoto projektu pořídila, budou sloužit i v dalších předmětech a zájmových útvarech, a to na obou stupních školy.

Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 1 773 607 Kč. Nejvyšší měrou byly tyto náklady pokryty dotací ze zmíněného regionálního operačního programu, dále se významně podílí Obec Háj ve Slezsku a část nákladů je hrazena z vlastních prostředků školy.