ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

CESTA

Projekt CESTA je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Příjemce dotace není naše škola, ale je jím KVIC-Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace. Tato organizace řídí projekt a zajšťuje pro školy vzdělávací akce v jeho rámci.

Cílem projektu je rozvoj kompetencí pedagogů MŠ a ZŠ pro přijímání a poskytování kolegiální podpory v regionu Moravskoslezského kraje. Rozvoj kolegiální podpory má přinést zkvalitnění vzdělávání zaměřeného na úspěch každého dítěte a žáka. Chceme se zasadit o to, aby učitele na naší škole v budoucnu zlepšovali své profesní kompetence vzájemnou spoluprací. Tento projekt jim k tomu má napomoci tím, že jim poskytne nástroju, které vzájemnou spolupráci umožní efektivně realizovat.

Zapojením do projektu si slibujeme, že dojde na naší škole ke zvýšení:

  • počtu pedagogů, kteří budou přijímat a poskytovat efektivní kolegiální podporu svým kolegům ve své škole,
  • pedagogů, kteří budou přijímat a poskytovat kolegiální podporu formou interního mentoringu,
  • počtu pedagogů, kteří budou schopni stát se lektorem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a tímto způsobem sdílet své dovednosti a zkušenosti z praxe.

Aktivity projektu se zaměřují se na získávání, procvičení či zdokonalování dovedností poskytovat kolegiální podporu v tématech:

  • Individualizace vzdělávání ve smyslu práce s individuálními potřebami jednotlivých žáků
    čtenářské, matematické gramotnosti a polytechnického vzdělávání, resp. přírodovědné gramotnosti.
  • Zapojení pedagogové se soustředí na téma, které považují za významné pro sebe a/nebo pro naši školu a zvolili si ho při zahájení projektu. Kolegiální podporu budou přijímat a poskytovat ve zvolené oblasti.
  • Podporu pedagogů v oblasti interního mentoringu a uplatňování získaných dovedností v pedagogické praxi, podporu rozvoje lektorských dovedností pro ty pedagogy, kteří budou mít zájem a potenciál své zkušenosti zprostředkovat dalším učitelům formou aktivní lektorské činnosti.

Součástí všech aktivit je také podpora růstu osobnostních a sociálních kompetencí všech zapojených pedagogů prostřednictvím podpory jejich osobnostně sociálního rozvoje.

Učitele zapojeni do projektu realizovali část aktivit již v první polovině roku 2017, další pokračují v následujících letech.