ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Vzdělání do Háje

Projekt “Vzdělání do Háje”, který probíhá na naší škole od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, vzájemná spolupráce pedagogů a podpora extrakurikulárních aktivit. Konkrétně se jedná o realizaci těchto aktivit: vzdělávací jazykové kurzy angličtiny pro pedagogy v rozsahu nejméně 56 hodin, realizaci vzájemné spolupráce našich pedagogů v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti v různých předmětech a dále pro naše žáky realizujeme Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her.

Cílem projektu je rozvoj v těchto oblastech, škola si je určila jako prioritní pro své budoucí směřování.
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské Unie.