ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Zavádění blended learningu a vybavení dílen (2015)

Blended learning je forma výuky při níž se kombinuje on-line e-learningové vyučování s klasickou výukou. A u nás ve škole se této výuky zúčastnili žáci 7. tř. a také čtyři učitelé v rámci jazykového vzdělávání.
Další podpořenou aktivitou v rámci projektu bylo vzdělávání učitelů technických předmětů, proto se dva naši pedagogové zúčastnili celkem tří školení.
Nejvýznamnější části tohoto projektu bylo vybavení školních dílen a práce na výrobcích, které v rámci projektu musely být v hodinách technické výchovy vytvořeny. V tomto případě jsme spolupracovali se SRPD Hajeto a žáci 7. třídy vytvořili z palet, které nám rodiče zajistili, dvě sedací soupravy, a to pro žáky 1. i 2. stupně. Žáci už při přípravě nábytku pracovali s novým nářadím, které jsme společně s novými pracovními stoly v rámci projektu do školních dílen pořídili. I v oblasti  pořízení nového nářadí nám pomohlo SRPD Hajeto.