ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Chráníme les

Účelem projektu je realizace ozdravného pobytu pro žáky prvního stupně (4. a 5.třídy). Místem pobytu je CHKO Jeseníky – Malá Morávka. Během pobytu projdou všichni žáci ověřeným terénním ekoprogramem, sestavený a aktualizovaný externím koordinátorem environmentální výchovy (EVVO). Kromě EVVO kordinátora budou děti během programu provázet také pedagogové. Ekologický program má za cíl seznámit žáky s oblastí CHKO Jeseníků, představit živou a neživou přírodu, biodiverzitu, poznávání rostlin a živočichů, ukázat, jak člověk zasahuje do lesa. U žáků budou rozvíjený klíčové kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní, občanské a pracovní, bude rozvíjena samostatnost a tvořivost, dojde k utužení vztahů ve třídním kolektivu a v neposlední řadě k rozvoji pohybové koordinace (pěší turistika, pobyt venku).


ŠvP proběhla v termínu 18. 4. – 28. 4. 2017.


Základní informace:

odjezd:                    úterý 18. 4. 2017 v 8:00 od budovy školy (sraz zúčastněných v 7:40)

návrat:                     pátek 28. 4. 2017 ve 13:30 k budově školy

doprava:                 autobus (DEPO-BUS s.r.o.)


Financování:

celkové náklady:                 Celkové rozpočtované náklady na ubytování, stravu a dopravu: cca. 3700,- Kč na žáka
(rodiče platí pouze cca. 18 %, zbytek bude hrazen z příspěvku Státního fondu životního prostředí ČR)

Záloha:                                  500 Kč do 31. 3. 2017 na účet č.  6015-1850410369/0800


Pedagogické zajištění akce:

vedoucí školy v přírodě:   Mgr. Pavlína Loňková

pedagogické zajištění:

Mgr. Anna Palovská

Jana Mlčochová / Věra Bielková

Mgr. Zuzana Krzestanová / Mgr. Jiřina Hrbáčová (zdravotník)

Peter Baláž (koordinátor environmentální výchovy)


Důležité dokumenty:

  1. Souhlas zákonných zástupců s účastí na ŠvP (PŘIHLÁŠKA) – do 15. 3 2017, odevzdat třídnímu učiteli (TU)
  2. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (potvrzení od lékaře) – v den odjezdu, odevzdat TU
  3. Kartička pojištěnce (stačí kopie) – do 10. 4. 2017, odevzdat TU
  4. Očkovací průkaz (stačí kopie) – do 10. 4. 2017, odevzdat TU
  5. Potvrzení zák. zástupců žáka = BEZINFEKČNOST – v den odjezdu, ZDRAVOTNÍKOVI akce
  6. Případné LÉKY včetně podepsaného PÍSEMNÉHO POPISU UŽÍVÁNÍ – v den odjezdu ZDRAVOTNÍKOVI

Stravování:

Pobyt začínal 18. 4. 2017 obědem a končil 28. 4. 2017 snídaní. Po celý pobyt byl zajištěn pravidelný stravovací i pitný režim.


Program:

Pobyt v přírodě i v místnosti, aktivity vzdělávací, pochodové, kreativně kooperační, sportovní. Soutěže, hry, besedy.

Součástí denního režimu bylo také osobní volno, polední klid, čas vyhrazený na hygienu, na úklid, dostatečné množství spánku, dále pak řízené dopolední, odpolední i večerní aktivity.


Kontakty:

Případné dotazy ústně ve škole nebo na tel. resp. e-mailu.:

Mgr. Pavlína Loňková    +420 724 677 209            lonkova.pavlina@skolahaj.cz
Mgr. Ondřej Hubáček:    +420 724 784 083            reditel@skolahaj.cz