ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Vzdělávání do Háje 2


Projekt Vzdělání do Háje 2 navazuje na projekt Vzdělávání do Háje a probíhá na naší škole od 1. 2. 2019 do 23. 5. 2021 (včetně prodloužení vzhledem k nařízené karanténě při epidemii COVID-19). Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie a jeho cílem je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako důležité pro rozvoj, je tedy zaměřen na kombinaci následujících témat: Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, vzájemná spolupráce pedagogů a podpora extrakurikulárních aktivit. Nosnou částí projektu je právě osobnostně profesní rozvoj pedagogů, konkrétně se jedná o realizaci vzdělávacích jazykových kurzů angličtiny pro pedagogy, vzdělávání pedagogického týmu v oblasti typologie MBTI a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tohoto vzdělávání se po celou dobu projektu bude účastnit většina pedagogického sboru školy. Dalšími aktivitami je zejména podpora tandemové výuky učitelů naší školy a podpora žákovských klubů zaměřených na jazykové vzdělávání, logiku a deskové hry a badatelské aktivity. Zmíněné kluby probíhají také ve spolupráci se školní družinou.