ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

EU peníze základním školám (2012-2014)

Tento projekt je zaměřen do sledovaných oblastí inovace výuky čtenářské gramotnosti, ICT a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Žádost byla vyhodnocena a škola dostala v 1. etapě 805 503 Kč. Už v r. 2012/13 byla provedena instalace vybavení počítačové učebny a interaktivní tabule v učebně chemie a fyziky.

Ve druhé etapě obdržela škola zbylé finanční prostředky (537 002 Kč), ze kterých byla zaplacena již dříve naplánovaná interaktivní tabule v učebně prvního stupně. Tyto finanční prostředky jsou také určeny na platy pedagogických pracovníků, kteří se starají o plnění výstupů tohoto projektu. Těmi jsou digitální učební materiály, které škola v rámci tohoto projektu vytvořila.  Zbylé finanční prostředky byly použity na další modernizaci výuky.