ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Máme rádi přírodu (2015)

V tomto projektu jsme realizovali ozdravný pobyt pro žáky z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, jednalo se o školu v přírodě zaměřenou zejména na EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). Na tomto ozdravném pobytu žáci poznávali zvláštnosti a krásy Jeseníků, trávili čas na čerstvém vzduchu, nechybělo lyžování a část kurzu jsme věnovali také výuce. Celkem se pobytu zúčastnilo 53 žáků třetí a čtvrté třídy v termínu 23. 2. – 5. 3. 2015, ubytování a stravu zajišťoval hotel Neptun v Malé Morávce.

Na tento projekt nám přispěl Státní fond životního prostředí ČR celkovou částkou přesahující 148 tisíc Kč. Další náklady hradili žáci, resp. jejich zákonní zástupci a část nákladů pokryla škola. Naše škola byla podpořena i pro další období, v budoucnu tedy budeme obdobnou akci opakovat.