ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Pohyb a strava, to je čistá hlava (2015)


Naše škola se zapojila do projektu, jehož náplní je informovat žáky o možnostech zdravého životního stylu, ale nabízí jim také další možnosti aktivní náplně volného času.

První aktivitou, která proběhla na naší škole, byl kurz s názvem Jsi, co jíš. Této aktivity se zúčastnili žáci třetích tříd a šesté třídy. Nejdříve žáci sledovali přednášku o možnostech zdravého stravování a zdravém jídelníčku obecně, poté měli možnost v praktické části sami připravit některé pokrmy.

Další aktivita měla název Jak se chovat v dopravě. Tentokrát se činnosti žáků týkaly oblasti dopravní výchovy a první pomoci, uskutečnily se v Ostravě a zúčastnili se jich žáci druhé a třetích tříd.

V dubnu 2015 se žáci prvních, čtvrté, páté a sedmé třídy zúčastnili třetí aktivity projektu pod názvem Je lepší chodit pěšky. Za krásného počasí vyrazily děti pod vedením svých třídních učitelek do okolí, kde si vyzkoušely chůzi s “ hůlkami“ tzv. nordic walking. Kromě „hůlek“ byl každému zapůjčen krokoměr, který v závěru aktivity vyhodnotil, kolik kdo ušel kroků, spálil kalorií a jakou vzdálenost urazil celkem.

 

 

Ve stejném měsíci na naší škole proběhla poslední aktivita projektu s názvem Netradiční pohybové aktivity. Žáci čtvrté, šeté a sedmé třídy si vyzkoušeli sporty, které jsou méně známé, jako třeba kin-ball, korfbal, střílení z laserové pistole (v rámci biatlonu)