ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Oslava pohybu s TJ Sokol Háj

Žáci a učitelé naší školy byli pozváni na oslavu 100 let otevření hájecké sokolovny a současně se mohli prezentovat v tom, jak rádi mají pohyb. V sobotu 27. dubna zpestřili svými vystoupeními a sportovními výkony tělocvičnou akademii a dali tak najevo, že sport, pohyb a radost z toho něco dělat pro své tělo je pro ně stále přirozenou součástí života. Mohli jsme tak zhlédnout baletky, rockery, tanečnice a gymnasty se švihadly. Děkuji všem, kteří se podíleli na nácviku a personálním zajištění této akce, zvláště Mgr. P. Suchánkovi, Janě Mlčochové, Mgr. Z. Krzestanové, vychovatelkám školní družiny a hlavně dětem a Vám, rodičům, za podporu.
Za ZŠ Háj ve Slezsku
Sylva Ludvíková