ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Otevřená škola

Ve čtvrtek 25. dubna jsem v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu přivítali kolegyně a kolegy z řad pedagogů z okolních škol, které jsou nebo budou zapojeni do projektu v rámci Lokální sítě KPS,  na 11. otevřené škole. Celá akce byla složena ze tří propojených částí. V první mohli v otevřených hodinách sledovat učení našich žáků, aby poté v reflexích sdíleli vše, co se děti učily a jak to pomáhalo v rozvoji jejich čtenářství, tzn. oblasti, ke které v naší škole cílíme.
Třetí odpolední blok byl vyhrazen reflexím a vzájemnému komunitnímu učení. Chtěla bych poděkovat celému školnímu týmu PŠÚ a zvláště Mgr. I. Balnerové, Mgr. J. Staňkové, Mgr. M. Kotzurovi, Mgr. F. Neklapilovi, Mgr. Z. Krzestanové a Bc. P. Hulové za otevření svých hodin. Žákům, za pochopení, účast a práci v těchto hodinách, které nabízejí rozšiřující formát a konstruktivistické metody výuky. Celému realizačnímu týmu děkuji za přípravu a úspěšný průběh celého dne na naší hájecké škole. Touto cestou předávám slova chvály a přání radosti z toho, co děláme.
Za ZŠ Háj ve Slezsku
Sylva Ludvíková