ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Digitalizace přijímacího řízení

Vážení rodiče,
předáváme Vám heslovité informace s odkazy na webové stránky, které se týkají přijímacího řízení na střední školy. Primárně jsou určeny pro žáky 9. ročníku, avšak mohou posloužit také pro zájemce o studium na víceletých gymnáziích (tzn. žáků 5. a 7. ročníku).
Zdroje informací a co nás čeká:
  1. průvodcem č. 1 jsou:
  2. 1. února bude zpřístupněn informační systém pro rodiče (na výše uvedených webových stránkách, nyní funguje, ale nezobrazí se vložené)
  3. prioritizace škol (kterou dát na 1.,2. a 3. místo!!!!) a volba oborů na středních školách
  4. Atlas školství (obdrželi žáci 9. ročníku v říjnu 2023 – mají každý k dispozici) k výběru škol v MS kraji
  5. využívejte, prosím, Dnů otevřených dveří (termíny najdete v Atlase školství a předně na stránkách středních škol, o které máte zájem)
  6. podporujte své děti v přípravě na jednotné přijímací zkoušky
  7. vedení školy shromažďuje veškeré povinné a aktuální informace od MŠMT, které od 8.1.2024 začínají přicházet
  8. ve čtvrtek  25. ledna 2024 proběhne v ZŠ Háj ve Sl. od 17,00h. schůzka s ŘŠ k přijímacímu řízení na střední školy
  9. pro rámcový přehled, jak funguje algoritmus přijímacího řízení odkazuji na stránky Slezského gymnázia (studium-přijímací řízení – Nový algoritmus pro přijímací zkoušky (youtube.cz))
  10. Souhrnem: žák podává 3 přihlášky (elektronicky, nebo výpisem, nebo v listinné podobě), u maturitních oborů koná jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky, a to ve dvou stanovených termínech, jsou zrušeny tzv. Zápisové lístky (ruší se odvolávání proti nepřijetí z kapacitních důvodů
        Mgr. Sylva Ludvíková, ředitelka školy