ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

8. třída na exkurzi

Třída osmáku se nedávno vydala na inspirativní exkurzi do čistírny odpadních vod v Háji ve Slezsku. V rámci hodiny chemie měli jedinečnou příležitost nahlédnout do fungování místní čistírny odpadních vod a pochopit procesy, které se zde odehrávají.

Studenti se seznámili s technologiemi, které umožňují přeměnu kalné vody na čistou a bezpečnou vodu pro životní prostředí. Během exkurze pozorovali čisticí procesy, zdokonalovali své znalosti o chemii a viděli, jak teorie z učebnice nabývá reálných rozměrů.

Tato praktická zkušenost přinesla studentům nejen nové poznatky, ale také je motivovala k porozumění významu péče o životní prostředí.

Bc. Kateřina Ondrová