ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Děti z 2.A si připomněly Den stromů

Věděli jste, že nejmenší kvetoucí strom dosahuje výšky pouze 1,8 cm a nejvyšší žijící strom je sekvoj s výškou 116 metrů? A že generál Sherman není jen velitel vojsk v americké občanské válce, ale také strom s největším objemem v Národním parku Sequoia v USA?

Den stromů připadá na 20.10., ale děti z 2.A si ho připomínají od minulého pátku v podobě projektového vyučování. A protože naši třídu přepadla taková viróza, že větší polovina se léčila doma a druhá chodila do školy, tak jsme se rozhodli projektový den rozvolnit na projektový „skorotýden“, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce dětí.  Ti, kteří byli přítomní, se střídali v různorodých činnostech s cílem – obohatit si dosavadní zkušenosti o stromech nějakou novou informací.

Všemu předcházel brainstorming o již nabytých zkušenostech. Potom klaun Moudronos nám v krátkém příběhu představil stromy a vysvětlil, proč je dřevo důležité, k čemu ho využíváme, co se z něj vyrábí. Poznávali jsme různé druhy stromů i plody lesa, ale i to, jak stromy chránit. Povídali jsme si např. co jsou to letokruhy, kde najdeme lýko, dřeň a jak podle stromů určíme sever. Potom jsme si prohlédli vzorky různých stromů, diskutovali a pozorovali jejich strukturu a barvy.

Odměnou pak byla práce se dřevem a výroba dřevěného stromku z polotovaru. Protože všechny nás láká světová nej-, tak jsme vyhledali a ukázali nejvyšší, nejobjemnější i nejmenší strom. Od slov by se mělo přejít k činům, tak jsme vybaveni papírovými metry vyrazili plnit matematický úkol – měřit a porovnávat šířky kmenů stromů u naší terasy a u kostela. A co jsme si uvědomili? Že 1m má 100cm, a tak jsme automaticky přešli na hlášení obvodů kmenů v centimetrech.

V hodině čtení jsme si povídali o dubu, který měl 900 let (…„když má moje prababička 90 roků, tak  by to bylo 10 mých prababiček!“😄) s šířkou kmenu 9 m. Nelenili jsme a vymodelovali si kruh, který měl zmíněných 9 metrů a představovali si, jak by uvnitř bylo 900 letokruhů. Abychom si dobili energii, nezapomněli jsme stromy patřičně obejmout, zavřít oči a užít si to😉.

Vše jsme ještě na závěr propojili s výtvarnou výchovou. Nejen, že jsme vytvářeli podzimní strom pomocí balícího papíru, suchých pastelů a anilinových barev, ale také jsme si živé kmeny pomocí voskovek obtiskovali na papír.

I přes velkou nemocnost jsme si všichni, kteří se mohli zúčastnit,  aktivity pořádně užili.

Andrea Hubáčková a 2.A