ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Výsledky voleb do školské rady 21. 10. 2021

Volby do školské rady proběhly dne 21. 10. 2021 a své zástupce v tomto orgánu volili jak zákonní zástupci nezletilých žáků, tak pedagogičtí pracovníci školy. Obou voleb se zúčastnil potřebný počet voličů, obě volby jsou tedy platné. Pedagogických pracovníků se zúčastnilo 23 z 25 oprávněných voličů. Zákonných zástupců nezletilých žáků se zúčastnilo 91 z 211 oprávněných voličů.

Počty hlasů pro kandidáty z řad pedagogických pracovníků (volili pedagogičtí pracovníci):

  • Věra Bielková – 16 hlasů
  • Mgr. Květoslava Latoňová – 2 hlasy
  • Mgr. Sylva Ludvíková – 6 hlasů
  • Mgr. Petr Suchánek – 6 hlasů
  • Bc. Kamila Víchová – 16 hlasů

Počty hlasů pro kandidáty z řad zákonných zástupců nezletilých žáků (volili rodiče):

  • Mgr. Martina Černá – 34 hlasů
  • Radovan Koudelka – 64 hlasů
  • Mgr. Barbara Marethová – 39 hlasů
  • Ing. Martina Raszková – 37 hlasů

Do školské rady byli tedy zvoleni Věra Bielková, Kamila Víchová, Radovan Koudelka a Barbara Marethová.