ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

POZOR! ředitelské volno 25. – 26. 10.

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ze závažných organizačních a technických důvodů na základě doporučení Krajská epidemiologická komise, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje a na základě projednání a doporučení pedagogické rady vyhlašuji pro žáky školy volné dny v termínu 25. – 26. 10. 2021. Výuka v tyto dny pro žáky tedy probíhat nebude.

Školní družina
Prosím rodiče, kteří nemají pro žáky prvního stupně hlídání a nechtějí je nechat doma samotné, aby co nejdříve kontaktovali vedoucí vychovatelku školní družiny (Věru Bielkovou – tel. 775 145 248). Školní družina bude pro tyto děti v provozu od 7:30 do 16:00.

Školní jídelna
Pokud budete chtít obědy ze školní jídelny, kontaktujte co nejdříve vedoucí školní jídelny. Všichni žáci mají na tyto dny oběd automaticky odhlášen.

Mgr. Ondřej Hubáček

 

Vyhlášení ředitelského volna