ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Jak šel čas se školním hřištěm

Ve středu 19. června slavnostně otevíráme naše hřiště, které prošlo v minulém roce velkou rekonstrukcí. Možná máme pocit, že k naší škole hřiště neodmyslitelně patří, ale nebylo tomu tak vždy. Současný stav je vlastně „třetí verzí“ sportoviště, na kterém vyrostlo mnoho hájeckých dětí.

Pamětníci vzpomínají na to, jak na původním hřišti bylo obtížné házet míčkem, protože se míčky ztrácely v přilehlém sadu. Ten také sloužil při neoblíbených vytrvalostních bězích jako občerstvovací stanice pro unavené běžce, protože trať sadem procházela.
Ze vzpomínek bývalého člena SRPŠ pana Radomíra Hrubého (z almanachu k 50. výročí otevření ZŠ) lze vyčíst, že podmínky pro výuku tělesné výchovy se v Háji zlepšily po příchodu nového učitele tělesné výchovy-bývalého atleta. Tento tělocvikář se jmenoval Ladislav Kulaga a byl to právě on, kdo se s bývalým ředitelem školy Josefem Kimplem a Radomírem Hrubým zasloužil o vytvoření plánu a následnou realizaci školního hřiště. Velká přestavba areálu byla dokončena v letech 1988-89 a vzniklo hřiště, které bylo jedno z nejlepších v celém okrese.


To už bylo v době, kdy naše škola měla významné úspěchy ve sportovních soutěžích a to i v celostátní úrovni. V soutěži Zdatné děti (která dnes již neexistuje) se žáci školy pravidelně umisťovali na některém z prvních třech míst v republice. Další úspěchy (na všech úrovních) přicházely i na soutěžích Pohár Čs. rozhlasu, Odznak zdatnosti, ve šplhu, a dalších.
Tyto úspěchy přicházely nejen díky talentu a nadání hájeckých žáků, ale také díky nadšení, elánu a energii vyučujících tělesné výchovy, kteří s panem Kulagou v Háji vyučovali. Všichni z nás, kteří jsme prošli hodinami tělocviku s panem Kulagou (pro mé vrstevníky to byl už ředitel) si pamatujeme právě tu vášeň pro sport a energii, kterou do hodin vkládal. Mě osobně ovlivnil natolik, že jsem se později i sám tělocvikářem stal.
Díky kvalitě školního hřiště bylo možné i nadále rozvíjet talent místních dětí a současně jim umožňovat trávit aktivně volný čas. Přicházely další sportovní úspěchy, pokračovalo se v pořádání tradičních sportovních soutěží, do hodin tělesné výchovy se zařazovaly nové sporty a pořádaly se nové soutěže.
V době, kdy jsem do školy nastoupil do funkce ředitele, bylo školní hřiště již za svou „životností“. Bylo zřejmé, že je třeba generální rekonstrukce a je zbytečné investovat do krátkodobých řešení. Od začátku mého působení bylo snahou získat dotační podporu pro rekonstrukci, ale bohužel nebyla vydána výzva, ze které by bylo možné školní hřiště zrekonstruovat.

Jsem rád (i jako ředitel školy i jako otec dítěte, které dorůstá do věku, kdy bude sportovat a školu navštěvovat), že se nakonec našla cesta, jak rekonstrukci hřiště provést. Stála nemalé prostředky, ale je důležité si uvědomit, že školní hřiště je nejvyužívanějším sportovištěm v obci. Týden co týden jej využívá přes dvě stovky dětí ve škole min. 2 hodiny týdně. Další čas na něm tráví účastníci kroužků, školní družiny a věřím, že současná podoba sportoviště bude atraktivní i pro mnoho lidí z řad veřejnosti, pro kterou bude hřiště také přístupné. Je zřejmé, že čas strávený aktivním pohybem u mladé generace klesá. Nicméně je skvělé, že v Háji máme podmínky pro to, abychom s tímto problémem u našich dětí mohli něco dělat. Touto cestou bych chtěl proto poděkovat všem, kteří podpořili rekonstrukci školního hřiště nebo se jakoukoliv měrou podíleli na tom, že nejen naše děti budou moci využívat nový moderní sportovní areál.

Mgr. Ondřej Hubáček, ředitel školy