ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Školní výlet 6. třídy

Šestá třída spojila dva dny výletu i s přírodovědnou exkurzí. V pondělí 10. 6. jsme si zajeli na Dolní Moravu ke Stezce v oblacích. Užili jsme si stezku i s vysutou sítí ve výšce 55 metrů, odvážnější z nás šli i na tobogán. Po pauze na oběd jsme s nadšením vyrazili na bobovou dráhu, ze které se nám ani nechtělo odejít.

V úterý 11. 6. jsme absolvovali přírodovědnou exkurzi v přírodní rezervaci Polanský les. Plnili jsme zajímavé úkoly a poznávali, jak se chová voda v přirozené nebo člověkem upravené krajině. Nejvíce nadšení jsme byli z možnosti samostatně odchytávat vodní i suchozemský hmyz a zkoumat na vlastní oči, co vše kolem nás žije. Objevili jsme spoustu druhů, o kterých jsme se v tomto ročníku učili. Nakonec jsme všechny živé tvory vrátili zpět do přírody a vyrazili domů.

Třídenní cestování jsme zakončili ve středu 12. 6., kdy jsme vyrazili do Olomouce. Nejprve jsme si hravou formou procvičili mozkové závity v Pevnosti poznání. Objevovali jsme spoustu zajímavých informací a zákonitostí z dějepisu, přírodopisu, zeměpisu, fyziky, matematiky i logiky. Když jsme Pevnost poznání prošli skrz na skrz, vyrazili jsme do obchodního centra, kde jsme se na chvíli rozešli, prošli po obchodech a poobědvali. Někteří z nás se dokonce neplánovaně naučili jíst čínskými hůlkami. Výlet jsme zakončili komentovanou prohlídkou historických staveb v centru Olomouce – Sloupu Nejsvětější Trojice, Chrámu sv. Mořice, Chrámu sv. Michala a Chrámu sv. Václava.

Po těchto třech náročných dnech na nás už byla únava opravdu znát. Věřím ale, že jsme si výlet všichni moc užili.

Za 6. třídu a doprovázející kolegy,
Veronika Zavadilová