ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Lesní deník, den 9. – Beaty a rýmy

Devátý den jsme začali opět zvesela a „jedeme bomby“. Po ranním tematickém probuzení s námi paní učitelky Zuzka a Verča trénovaly taneční  rozcvičku. V dopoledním i odpoledním programu, který je dnes laděn velmi odpočinkově, jsme se naposled rozdělili do tří týmů.

S paní učitelkou Pavlínou děti zrevidovaly, co všechno se o Stromovousech a hlavně o lesní rovnováze dozvěděly, doplnily si lesní deníky a na iPadu vytvořily slovní mrak o lese . Paní učitelka Verča Dikovská podlehla prosbám a vydala se s dětmi do blízkého smíšeného zboží na nákupy. Cestou se děti zaměřovaly na poznávání stromů a plnily různé úkoly. Paní učitelka Zuzka si připravila dílnu čtení, v níž se děti věnovaly sledování popisu přírody v textu vlastní knihy. V druhé části bloku si děti zahrály Kufr s lesní tematikou, kde zopakovaly důležité pojmy a nová slova, která se zde naučily (rovnováha, ploník, hasičský tank,…). Pan Peter měl pro děti nachystanou poslední přírodovědnou dílnu zaměřenou na environmentální výchovu.

Po obědě (dnes byl vývar s kapáním a přírodní vepřový plátek se šťouchanými brambory a zelným salátem) jsme dokončili aktivity z dopoledních skupin a před večeří jsme společně trénovali tanec „Ari Ari Asi Asi“, který děti při rozcvičce tak oslovil, že si vyžádaly, abychom ho opakovali. Nadšeně také pracujeme na „písničce školy v přírodě„. Několik zájemců včera spolupracovalo s paní učitelkou Pavlínou a vytvořili originální text na „Pokáčovo hudbu“, který dnes budeme spolu s vypůjčenou hudbou trénovat.

Vzhledem k tomu, že nás zítra čeká poslední celodenní výlet, daly jsme dětem na výběr odpočinkový večerní program. Z nabízených možností vyhrál film, který doplníme zpěvem na kytaru a zápisem do lesních deníků.

I pedagogický tým aktivně trénuje novou písničku. Pan Peter válí na kytaru a my ostatní ladíme hlasy, abychom si neudělali ostudu. Máváme z Karlova,

Zuzka, Verča D., Verča Z., Anička, kytarista Honza,
přírodovědec Marian, jeho tatínek pan Peter a pančelka Pavlína