ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Návstěva budoucích prvňáčků

Budoucí prvňáčci z našich mateřských škol si přišli prohlédnout hájeckou školu. Prošli nejzajímavějšími učebnami – čtenářskou, výchovnou, počítačovou, chemickou, přírodopisnou, nahlédli do nově otevřené cvičné kuchyňky, ale stejně nejvíce je zaujala tělocvična a družina, kde si našli spoustu podnětů pro hru a zábavu. Žáci 1. třídy je provedli pohádkami, které znají z Večerníčka. Součástí pohádek byly zábavné úkoly, které průběžně  společně plnili. Na závěr je čekala sladká odměna. Všechny děti si úterní dopoledne velmi užily, neboť ve škole potkaly spoustu známých kamarádů.

Prvňáčci + Šárka Prokšová