ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Zkoušíme se učit jinak

Výklad nového učiva má většina z nás spojený s představou učitele stojícího před tabulí a vysvětlujícího probíranou látku. Pak může následovat práce s učebnicí – čtení faktů a zodpovězení otázek za kapitolkou.
Pro osmáky do hodiny přírodopisu jsem si přichystala něco jiného. Námětem hodiny byl řád chobotnatci.
Hned na úvod každý žák dostal tabulku s 10 tvrzeními o slonech a měl rozhodnout, která tvrzení jsou pravdivá a která ne.
Víc hlav, víc vymyslí a proto pak diskuze proběhla v 5-členných skupinkách. Ale i přes to rozhodnutí nebylo jednoznačné a bylo třeba pomoci. Skupinky dostaly k dispozici 9 krátkých odstavečků textu z populárně naučného časopisu. Stále to ještě nestačilo. Musely se spojit i s jinými skupinami.
Hodina byla rušnější, ale plná pracovního nasazení. Bylo velmi zajímavé sledovat různé strategie práce žáků. Ale výsledek stál za to. Z článku o slonech žáci sami vyvodili charakteristiku celého řádu.
A jejich hodnocení?
Hodina se mi líbila, byla jiná než ostatní.       Adam B.
Líbilo se mi to. Pamatuji si víc než obvykle.       Eliška Š.
Články byly srozumitelné a skvěle se mi pracovalo.       Adam S.
Hodina byla velmi zajímavá. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí a líbila se mi také týmová práce.         Tereza T.
I když příprava je velmi náročná, jde to i jinak.
Mgr. Latoňová