ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Daily Archives: 11.12.2018

Výklad nového učiva má většina z nás spojený s představou učitele stojícího před tabulí a vysvětlujícího probíranou látku. Pak může následovat práce s učebnicí – čtení faktů a zodpovězení otázek za kapitolkou. Pro osmáky do hodiny přírodopisu jsem si přichystala něco jiného. Námětem hodiny byl řád chobotnatci. Hned na úvod každý žák dostal tabulku s 10 tvrzeními o slonech a […]
Celý článek