ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Ve 3. třídě jsme slavili Den Země

Každý z nás slaví jednou v roce svátek a narozeniny. Naše planeta Země narozeniny nemá, protože nikdo neví přesně, kdy se ve vesmíru objevila.  Ale její svátek slavíme . Má ho 22. dubna a slaví se po celém světě různými akcemi a soutěžemi.

Třeťáci v průběhu těchto dnů si oslavu Země a vody připomenuli prezentací, prací na pracovních listech.V pracovní výchově vytvořili planetu Zemi se všemi škodlivými vlivy či krásnými místy.

Závěrečnou tečkou byla návštěva čističky odpadních vod a sběrného dvora v Háji, kde viděli a slyšeli o cestě vody z našich domovů a znovu zopakovali důležitost třídění odpadu.

Mgr. Šárka Prokšová