ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Třeťáci se v měsíci dubnu věnovali dopravní výchově

Přicházející jaro láká děti více chodit ven a na výlety. Každoročně se v tomto období zvyšuje počet úrazů dětí odehrávající se na silnicích.

Proto jsme se rozhodli věnovat měsíc duben dopravní výchově, abychom děti naučili správnému chování na silnici, a tak předcházeli možným dopravním nehodám.

3. ročník se  zapojil do plnění úkolů z dopravní výchovy. V hodinách čtení si žáci četli a řešili testové otázky na téma chodec.

Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech vyráběli dopravní značky a dopravní situace.

Žáky zaujaly stolní hry s dopravní tematikou.

Na své vycházce po okolí školy využily ke svému poznávání dopravní značky, přechody pro chodce a všichni si ukázali bezpečnou cestu do školy i ze školy.

Bezpečnosti se budeme věnovat i v dalších měsících, nejenom v dubnu.

Mgr. Šárka Prokšová