ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Zdařilý Velikonoční jarmark proběhl na ZŠ Háj ve Slezsku

Přinášíme vám střípky z Velikonočního jarmarku, který proběhl u nás ve škole ve středu 5. 4. 2017. Celý podvečer se nesl ve znamení pohody a klidu. Hned u vchodu školy nás zaujaly nádherné stoly plné velikonočních beránků, košíků se zajíčky a dalších předmětů s jarní tématikou.

Finanční výtěžek z této akce byl věnovaný na charitativní účely pro nemocnou 4-letou Stelinku, jež se našeho jarmarku zúčastnila se svou rodinou. Návštěvníci mohli přispět  koupí výrobků nebo formou dobrovolného vstupného. Kulturní program zajistila družina díky vystoupení tamních žáků z různých kroužků naší školy (dramatického, hudebního a tanečního). Své místo si zde našla rovněž gymnastika i aerobic.  Tímto děkujeme družině za nádherný doprovodný program.

Idea celé akce se zrodila u žáků šestého ročníků, kteří se seznámili s příběhem Stelinky, a proto se jí rozhodli pomoci. Akce začala sběrem plastových víček, kdy se postupně zapojovaly i ostatní třídy, aby pomohly nemocnému děvčátku.

Byli jsme velice potěšeni, že se zapojila celá škola. Celkem bylo nasbíráno deset pytlů plastových víček, které byly Stelince na jarmarku slavnostně předány. Do akce byly zapojeny všechny třídy, nejen sběrem víček, ale i prezentací a prodejem výrobků.

Například žáci devátého ročníků, přišli se zajímavou myšlenkou, jak vysvětlit mladším dětem, kdo je Stelinka a jakou nemocí trpí. Společně vytvořili krátkou prezentaci, ve které objasnili, co je Rett syndrom, jak se nemoc projevuje a jak mohou děvčátku pomoci. Se svou prezentací vystoupili před Velikonočním jarmarkem a  navštívili všechny třídy.  Za zdařilou aktivitu jim patří velké poděkování.

Jsme rádi, že jsme sklidili takový úspěch a jen díky vaší pomoci se  na konto Stelinky připíše  24.954 Kč.  Stelinka bude moci podstoupit další rehabilitace k tomu, aby mohla udělat své první krůčky v životě. Věříme, že touto cestou budeme moci aspoň částečně pokrýt její náročnou léčbu a  podílet se  na zkvalitnění jejího života.

Velké poděkování patří všem rodičům a žákům podílející se na zorganizování této úžasné akce, taktéž velký dík patří celému učitelskému sboru. Bez vás bychom takového úspěchu nedosáhli.

Transparentní účet zde. Je to účet číslo: 2000800744/2010

Mgr. Bohdana Konečná