ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Děti ve školní družině se připravují na pěveckou soutěž

Téma na letošní soutěž školních družin opavského obvodu ve zpěvu zní – slezské písně. Proto jsme si do družiny pozvali paní Věru Anlaufovou, která zná dobře slezský folklór i slezskou řeč. Náš připravovaný program jsme jí předvedli a společně s ní jsme se učili správnou slezskou výslovnost.
Soutěž nás čeká 23. 2. 2017 na ZŠ Ilji Hurníka v Opavě.

Marta Formánková