ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Zdravá svačina

V pátek 27. ledna jsme v 5. třídě zkoumali, jaký má kdo z nás vztah ke zdravé stravě.
Měli jsme během dne hned několik úkolů. Začali jsme rozdělením do skupin. Každá skupina měla za úkol naplánovat pro sebe zdravou svačinu tak, aby se vešla maximálně do 100 Kč.
U všech surovin jsme odhadovali jejich cenu. Sestavili jsme nákupní seznam a vydali se do obchodu. Po nákupu jsme se dali do příprav a na svačině si i pochutnali. Nakonec jsme porovnali náš odhad s reálnými cenami a se skutečným nákupem. O všem, co jsme zažili, jsme natočili video.

A moc děkujeme všem ochotným paním prodavačkám z hájecké Hanky za pomoc a milý přístup.

Mgr. Pavlína Loňková