ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

První pomoc

 

Naši školu navštívily žákyně Střední zdravotnické školy v Opavě – Adéla Stuchlíková, naše bývalá žákyně a její kamarádka Nela

Chmurová.

Holky si pro žáky připravily povídání k poskytování první pomoci, včetně praktických ukázek. Vše probíhalo ve třech 90 minutových blocích, kterých se zúčastnily děti 5. až 9. třídy. Žáci se postupně dozvěděli, jak ošetřit krvácení, co dělat při dušení, zástavě dechu a srdeční činnosti, jak uložit člověka do stabilizované polohy, jak přivolat záchranáře. Vše si také prakticky vyzkoušeli.

Celá akce byla zdařilá a pro všechny velmi zajímavá. Žáci byli velmi aktivní, zvídaví a ochotně se zapojovali do praktických ukázek. Prožité dopoledne hodnotili jako zábavné a poučné.

Velmi děkujeme Adéle a Nele za výborně odvedenou ukázku první pomoci.

Mgr. Latoňová