ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Krajské kolo biologické olympiády

25. května v Ostravě Porubě ve středisku přírodovědců proběhlo krajské kolo biologické olympiády. Naše škola měla po dlouhé době také svého zástupce – Sofii Čermákovou ze 7. třídy.
A co tato soutěž obnáší? Celý rok studovat zadané téma – tento rok „Bezlesí“, k tomu vyhledat informace k zadaným rostlinám a živočichům a samozřejmě je umět poznat a jako vstupenku do okresního kola vypracovat vstupní úkol ze zadaných témat. Pak už jen stačilo v okresním kole obsadit 1. až 3. místo a přišla pozvánka do krajského kola. Fuška, že jo! A Sofie to zvládla bravurně a to hned z 1. místa.
V krajském kole v silné konkurenci nejlepších z nejlepších obsadila úžasné 11. místo a zařadila se mezi úspěšné řešitele krajského kola.
Blahopřeji a v příštím roce přeji další úspěchy.
Mgr. Latoňová