ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Velký úspěch žákyň naší školy

30. března proběhlo okresní kolo biologické olympiády, kterého se zúčastnily i naše žákyně 7. třídy Sofie Čermáková a Eliška Galová. Než mohly postoupit musely si nastudovat velké množství textu k letošnímu tématu „Bezlesí“. To jsou všechna stanoviště kromě lesu – louky, stepi, pole, písčiny, paseky, zahrady, skály, mokřady, rašeliniště, atd. Musely se naučit poznávat velké množství rostlin a živočichů. Musely vypracovat vstupní úkol, kdy bylo třeba delší dobu něco sledovat, pozorovat, zaznamenávat a ze všeho vyvodit závěry. Nebylo to vůbec jednoduché.
Své znalosti pak musely prokázat v Opavě formou testu, poznávačky a laboratorního úkolu. A vše toto zvládly na jedničku. Eliška Galová obsadila krásné 6. místo a Sofie Čermáková obsadila úžasné 1. místo a postupuje do krajského kola.
Oběma velmi děkuji za skvělou reprezentaci naší školy.
Mgr. Květoslava Latoňová