ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Návštěva astrofyziků z Uzbekistánu

V úterý 13.12. navštívili naši školu v rámci hodin ruštiny pro 7., 8. a 9. třídu astrofyzici z Uzbekistánu, kteří aktuálně pracují na Fyzikálním ústavu Slezské univerzity v Opavě. V obou hodinách předvedli krásnou prezentaci o své zemi – Uzbekistánu, takže děti měly možnost slyšet nejen ruštinu od rodilých mluvčích, protože vedle turkické uzbečtiny je ruština druhý úřední jazyk Uzbekistánu, ale také se něco zajímavého dozvědět z reálií pro nás exotické země. Jazyková bariéra nebyla problém, protože všichni tři Uzbeci mluví plynule také česky a anglicky. Na léto přislíbili přednášku z oblasti astrofyziky.

Kateřina Scheeová