ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Exkurze do Vídně

Dne 15.12. 2022 se konal školní jednodenní výlet do rakouské metropole Vídně.

50 žáků druhého stupně naší základní školy spolu s 5 učitelkami měli jedinečnou možnost nasát atmosféru Vánoc na vánočních trzích, které se konaly opět v plné kráse po kovidové pauze. Žáci se také dozvěděli spousta informací o Rakousku samotném a o hlavních osobnostech dějin, které  do roku 1918 významně ovlivnily také naší republiku.  U každé památky, kterou jsme ve Vídni minuli či obdivovali se žáci dozvěděli podstatná fakta, která pak mohli zúročit při vyplňování   německého /anglického pracovního listu. Žáci byli celý den velice ukáznění, nadšení a tato možnost navštívit cizí zemi , dorozumět se zde, koupit  suvenýr rodině, objednat si jídlo a to vše  v cizí řeči  je  přesvědčila o tom , že učit se a umět cizí jazyk se bude v životě vždy hodit.

 

Mgr. Kamila Víchová