ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Projektový den s názvem: Den se dřevem

Den stromů se slaví 20.října. Ze stromů získáváme významný obnovitelný materiál – dřevo. Díky Místní akční skupině (MAS) Opavsko, která pro naše žáky 1. stupně připravila projektový den s názvem: Den se dřevem, si naši žáci mohli vyzkoušet tvořivou práci se dřevem napříč ročníky už dnes. Výstupem z dnešních dílen bylo nejen drobné opracování pomocí smirkového papíru, lepení a kompletování dřevěných polotovarů, který si mohl každý odnést, ale i krátké prověření znalostí o druzích stromů a typech lesa. Práci si užili úplně všichni a z dílen vycházeli žáci, kteří si pyšně nesli svůj výtvor – a to vánoční dekoraci. Výrobky byly vhodně gradované od nejlehčích pro naše nejmenší žáky, až po náročnější pro páťáky.

Děkujeme panu lektorovi za příjemné vedení dílen.

Žáci a učitelé 1.stupně