ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Výlet v ZOO Ostrava

Konec školního roku je tradičně spojován s výlety. Žáci 9. A se tento rok vypravili do ZOO v Ostravě. Kromě sluníčka je hřálo i vědomí, že svou návštěvou podpořili chov ohrožených zvířat. Krásný den zakončili opékáním a trochou sportu v Jilešovicích na Kamenci.
Mgr. Latoňová