ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Děti z 1.A připravovaly pomazánku

Týden květnové výuky jsme věnovali tématu: Co jíme.

Povídali jsme si a četli si, jak pečujeme o své zdraví, seznámili jsme se s potravinovou pyramidou, vytvořili talíř a lepili si obrázky-co je zdravé, co není. V matematice jsme počítali, kolik máme jakých zubů v ústech. Součástí byla také velmi zajímavá praktická zkouška – zkouška naší chutě. Procvičovali jsme si jeden ze smyslů-chuť. Propojili jsme český jazyk , matematiku, prvouku i výtvarnou výchovu. Ve škole jsme si přečetli postup přípravy pomazánky, poskládali obrázkový postup práce podle posloupnosti. Závěrečnou tečkou za naším tématem bylo zadání domácí práce – vytvořit pomazánku. Samy děti se měly podílet na přípravě a na padlet nástěnku zapsat název pomazánky, dále suroviny na její přípravu a přiložit nezbytnou fotodokumentaci z procesu.

A že se jim to povedlo!!! Radost pohledět. Rodičům patří velký div za pomoc a podporu při naší práci.

Děti z 1.A a Andrea Hubáčková