ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Jak jsme „zažili“ hudbu

Děti z prvních a druhé třídy zažily v uplynulém týdnu lekci muzikofiletiky. Možná se ptáte, co to muzikofiletika je. Děti by vám odpověděly, že je to něco moc hezkého, příjemného a uklidňujícího. A vystihly by tak podstatu. Muzikofiletika je umělecko-pedagogická disciplína, která svou povahou stojí na pomezí muzikoterapie, hudební výchovy a osobnostní a sociální výchovy. Využívá hry na hudební nástroje k vytvoření představ a zklidnění mysli.
Lekci vedla paní Formánková. Pro děti připravila v čítárně místa s barevnou dekou a polštářkem. Děti si pohodlně lehly, zavřely oči a pomocí zvuků nejrůznějších hudebních nástrojů se přenesly do světa fantazie. Po skončení hry si děti s paní Martou povídaly o svých zážitcích z hudby a rozpoznávali hudební nástroje, na které se hrálo. Všechny nástroje si děti mohly vyzkoušet. Paní Martě děkujeme za příjemný zážitek a zpestření naší výuky.
Těšíme se na příště.
Hrbáčová, Zavacká, Hubáčková