ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Přijímací zkoušky na střední školy

V tomto týdnu finišujeme s deváťáky v přípravě na přijímací zkoušky na střední školy. Letošní průběh přijímacího řízení výrazně ovlivnila opatření v souvislosti s Covid-19, a to nás zároveň limitovalo, ale také poskytlo více času na přípravu. Avšak adeptům maturitních oborů středních škol je upřena možnost konat jednotnou státní zkoušku dvakrát, neboť budou dělat testy z českého jazyka a matematiky pouze v jednom termínu. Na naší škole jsme se intenzivně věnovali žákům nejen od září v hodinách seminářů českého jazyka a matematiky, ale také v hodinách těchto hlavních předmětů. Využili jsme v plné míře také doporučení MŠMT k zajištění přípravy na zkoušky. Od 11. května dochází každé pondělí a středu ve dvou skupinách dvacet deváťáků do výuky a konzultacím. Upřímně jim přejeme hodně štěstí, úspěchů a správných rozhodnutí, a to nejen v pondělí 8. června, kdy je čeká den “D”.
A v pondělí vykročte pravou……
Mgr. Sylva Ludvíková, vých. poradce