ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Jak jsme prožili půdu

Proč je půda hnědá? Jaký má význam? Jakou barvu má půda na Marsu? I takové otázky byli schopni páťáci vymyslet při dnešní netradiční hodině přírodovědy s cílem hodiny – půda. Nejprve jsme půdu v průhledném kelímku pozorovali ze všech stran (odvážní z nás použili také jeden ze smyslů – chuť 🙂 , prezentovali  jsme své dosavadní znalosti. Poté proběhla diskuse ve dvojicích a krátký brainstorming. Dalším úkolem bylo tvoření otázek v pracovním listu metodou Rybí kost. Čtenářskou dovednost jsme zapojili v textu o půdě a následném zatržení pro nás zajímavé informace. Zkusili jsme si naše vymyšlené otázky také dohledat v textu a zapsat. Následovalo společné sdílení. Hodina nám utekla jako voda a my jsme si z ní odnesli spoustu nových informací.

Páťáci a Andrea Hubáčková