ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Vystoupení pro seniory

V minulém školním roce jsme několikrát navštívili Domov pro seniory Ludmila ve Smolkově, abychom jeho obyvatelům zpříjemnili den.Náš program byl úspěšný, proto jsme byli pozváni na jejich zahradní slavnost již na tento pátek 6. 9.2019.
Na vystoupení se připravují děvčata z pěveckého a gymnastického kroužku školní družiny.
Krátký čas na přípravu je kompenzován jejich velkým hudebním a pohybovým nadáním.
Za ŠD M. Formánková