ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Nabídka sportovních kroužků

Badminton– pondělí a středa 15,30 – 17,00 hod. chlapci, dívky 1. – 9. třídy, školní tělocvična,

trenér Mgr. Petr Suchánek

 

Florbal– úterý 14,00 – 15,00 hod., chlapci, dívky, 5. – 8. třída, školní tělocvična,

Mgr. Petr Suchánek

 

Atletika– čtvrtek 13,00 – 14,00 hod., děti 1. stupně,                                                       14,00 – 15,00 hod., děti 2. stupně,

školní hřiště a tělocvična,

Mgr. Zuzana Krzestanová, Mgr. Petr Suchánek

 

Aerobik– pátek 13,00 – 14,00 hod., školní sál,

Mgr. Zuzana Krzestanová

 

 

V případě zájmu kontaktujte vyučující.