ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Čtvrťáci a páťáci získali certifikát Lesní třída

Byl duben, počasí nám přálo, tak jsme mezi jesenickými stromy prozkoumávali rovnováhu tamních lesů. Uzdravování velvyslance Stromovousů Zmítka přineslo ovoce také ve formě certifikátu Lesní třídy. Více o programu se dočtete na webu Les ve škole.

Ocenění Lesní třída s sebou přináší také patronaci nad 10 m² Nového pralesa na Ještědském hřebeni. Naše video ze školy v přírodě dokonce (s naším souhlasem) využili v Lese ve škole jako doprovodný materiál k propagaci programu na ostatních školách v České republice.

Ráda bych poděkovala a pogratulovala všem čtvrťákům a páťákům, kteří si certifikát opravdu zaslouží. Neméně chci ale připomenout pedagogický tým školy v přírodě ve složení Věra Bielková, Anna Brhelová, Veronika Dikovská, Jiřina Hrbáčová, Andrea Hubáčková, Zuzana Krzestanová, Anna Palovská, Veronika Zavadilová a pan Peter Baláž. Každý z nich se svým dílem na organizaci programu podílel a pomohl nám užít si programu Lesní rovnováha naplno, za což jim patří velký dík.

Sdílím ještě přání autorů programu:

„Přejeme Vám spoustu pěkných letních dní v přírodě a načerpání nových sil. Ve školním roce 2019/20 se na Vaše nové lesní zážitky budou těšit koordinátoři programu Les ve škole.“

Pavlína Loňková