ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Pod nadvládou Makedonie

Žáci 6. třídy si vyráběli učební pomůcky formou plakátu. Ve skupinách zpracovávali různá témata a nakonec své práce prezentovali. Skupina Lucky Kursové vytvořila dobrodružnou hru s barevnými lístečky, na nichž byly otázky, kterými se museli soutěžící probojovat, aby dosáhli „pokladu“. Všechny však překvapila skupina Tobiáše Pekárka, která pracovala na svém úkolu i doma, a vytvořila podsvícenou „knihu“. Je vidět, že dětská fantazie nezná mezí a zapojení světelného obvodu k ozvláštnění probírané látky může být jednou z cest, jak propojit dějepis s fyzikou.

Mgr. Jana Galová